За първи път страната ни беше посетена от британския Национален консорциум за сигурност и устойчивост
В периода 5-7 Октомври Център за компетентност КВАЗАР посрещна първата британска търговска делегация в България, която включваше водещи компании в сферата на кибер- сигурността, изкуствения интелект и ядреното инженерство.
Делегацията беше ръководена от Негово превъзходителство Крис Бартън-Търговско аташе на Великобритания за Европа и Красимир Киряков- ръководител на българската търговска мисия в Лондон.
В рамките на своето тридневно посещение британските компании- част от National Security & Resilience Consortium се срещнаха с екипа на КВАЗАР, както и с водещи български учени и бизнес лидери.
Програмата беше наситена с различни срещи с представители на държавната администрация и Бизнеса, посещения в Министерство на икономиката, в Българската агенция за инвестиции, както и в София Тех Парк, където гостите се запознаха с възможностите на Суперкомпютъра и лабораториите за изкуствен интелект и обработка на данни.
На 6. Октомври, делегацията беше част от специално организирания Бизнес форум, който беше проведен в Международния лабораторен комплекс на Център за компетентност КВАЗАР. Там британските компании имаха възможност да представят своята дейност пред водещи лидери от българския Бизнес и да се включат в B2B мачмейкинг срещи.
Бяха проведени четири форум-дискусии и кръгли маси в секторите „Отбрана и Кибер сигурност“, „Устойчиво градско планиране“, „Международно право и финанси“ и „Подбор на таланти“.
Екипът на КВАЗАР беше представен от доц. Лъчезар Георгиев- директор на Ядрения институт на БАН, както и доц. Август Иванов- директор на Института по роботика. В сферата на киберсигурността и управлението на риска, презентации бяха направени от експертите на Висшето военноморско училище-гр. Варна и Националния военен университет- гр. Велико Търново.
„Надяваме се Център КВАЗАР да стане контактна точка в България на британския Национален консорциум за сигурност и устойчивост и да продължим съвместната си дейност, надграждайки с нови решения в тези ключови области за развитието на икономиката и отбраната“- заяви г-н Красимир Киряков, ръководител на българската търговска мисия в Лондон.
„Тук сме добре дошли!“- отвърна от своя страна Негово превъзходителство Крис Бартън-Търговско аташе на Великобритания за Европа и заяви своята увереност и готовност за бъдещи съвместни дейности с учените на Център КВАЗАР и с българския Бизнес, не само чрез съвместни инвестиции, но и за обмяна на изследователи, търсене на таланти и реализиране на съвместни образователни програми за млади учени.
Сред официалните гости на събитието бяха представители на Министерство на икономиката, на Столична община, София Инвест, представители на научните среди и неправителствения сектор.

By quasar