Тази вечер науката завладява Европа. Европейската „Нощ на учените“ е инициатива за смели мечти и надежда! Това е валидно с пълна сила и за децата и младежите.

Стремежът към знание е много ценен, а знанието открива хиляди възможности. Важно е да насърчаваме любознателността на децата, да ги поощрим да търсят отговори и да бъдат ангажирани. Ето защо младите изследователи на Център за компетентност по квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска- КВАЗАР се включиха в инициатива Европейската „Нощ на учените“ с подкрепата на Европейската комисия и дейностите по програмата „Мария Склодовска Кюри“.

Инженер Момчил Куртев и асистент Мартин Ралчев представиха пред гостите на събитието и гражданите на Столицата най-новите технологии в сферата на квантовите комуникации, на безпилотните летателни апарати и на мултисензорните системи.

Инициативата Европейската „Нощ на учените“ се провежда под патронажа на комисар Мария Габриел и в периода 2022-2023 г. ще бъде проведена в над 2400 училища, като очакванията са да обхване над 200 000 ученици в цяла Европа.

By quasar