EuroQCI

През 2020г. Център за компетентност КВАЗАР e официално избран да представлява нашата държава в инициативата EuroQCI от българското правителство и европейската комисия.

Център за компетентност КВАЗАР предостави за одобрение  националния план за първа фаза (2021 – 2024) през март 2022г.

В първата фаза Българският план предвижда:

Обучения с капацитет от 120 души за държавни институции и частния сектор;

Възможност за бизнеса да участва в демонстрации, конференции и уебинари;

Разработване на Национална пътна карта за квантово-комуникационна инфраструктура 2024 – 2027.

Фокус на обученията:

Организационен състав;

Технически и изследователски състав.

Кандидатстване за обучения:

Следете сайта на Център за компетентност КВАЗАР: www.news-quasar.bg
Кандидатстване за обученията: средата на 2023 г.