ЛАБОРАТОРИИТЕ НА КВАЗАР

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ВЪВ ВВМУ – ВАРНА, СУ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – СОФИЯ И НВУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – В. ТЪРНОВО

Симулатор на летяща машина
3D пътеки с включени към тях очила за виртуална реалност
   Инструкторско работно място
Зона за обучаеми