Днес приключи тридневното командно-щабно учение “TANGRA TTX”, организирано съвместно от Министерството на външните работи и Държавния департамент на САЩ, в сътрудничество с Център за компетентност по квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска- QUASAR и посолството на САЩ в България.
В периода 7- 9 септември 2022 г. Международния комплекс на Център „Quasar“ в София събра на едно място водещи специалисти от България и САЩ с цел проверка и практическо изпитване на националните процедури за действие при засичане на ядрени и радиоактивни материали на българските сухопътни и въздушни ГКПП, включително т.нар. „зелена граница“.
Учението беше открито от заместник-министъра на външните работи Костадин Коджабашев, посланика на САЩ у нас Херо Мустафа и доц. Лъчезар Георгиев, директор на ИЯИЯЕ-БАН и научен ръководител на QUASAR. В своите уводни думи те подчертаха изключителното значение на добрата подготовка за бърза и ефективна детекция и противодействие на незаконното транспортиране на ядрени и радиоактивни материали през летищата, пристанищата и сухоземните граници за запазването на целостта на държавните граници и сигурността на държавите и техните граждани. В този смисъл учението “TANGRA TTX” – като демонстрация на общия ангажимент за подобряване на националната сигурност – ще даде възможност на българските експерти да се запознаят с най-добрите практики по засичане и превенция на незаконен презграничен трансфер и транспортиране на ядрен и радиоактивен материал, както и да обменят практически опит и знания с техните американски колеги чрез практическо изпитване на българските национални процедури за действие при засичане на ядрени и радиоактивни материали на ГКПП.
Българската страна се включи с представители на изпълнителната власт в секторите на сигурността, опазването на вътрешния ред, гражданската защита, здравеопазването, експортния контрол на въоръжения, както и на съдебната власт -служители на прокуратурата и следствието и националните научни и академични среди.
Водещи лектори бяха опитни експерти от Държавния департамент и Департамента по енергетика на САЩ, Федералното бюро за разследване, Департамента за вътрешна сигурност и американската Агенция за противодействие на заплахите за отбраната. Пред участниците беше проведена демонстрация със специализирано техническо оборудване – мобилната CBRN/ХБРЯ лаборатория, с която разполага ИЯИЯЕ – БАН по проекта D-EMERSYS.
От външнополитическа гледна точка учението “TANGRA TTX” имаше подчертана значимост като израз на активното и динамично двустранно сътрудничество между България и САЩ в областта на ядрената сигурност. То надгради досегашното съдействие на американската страна, практически израз на което е дарената от американския Департамент по енергетика техника за над 50 млн. долара, оборудвала редица български ГКПП с детектори за ядрен и радиоактивен материал и оказваната всестранна помощ на българските компетентни органи.

By quasar