„Квантовата криптография е една революционна, не просто иновативна технология, която използва свойствата на квантовите системи за генериране на секретни ключове. Тези секретни ключове са абсолютно случайни от тях не може да се извлече никаква информация. Това е съвсем различно от класическата криптография, където сигурността се базира на сложни математически задачи, решаването на които отнема дълго време. При квантовата криптография разбиването на кодовете е практически невъзможно, тъй като сигурността се гарантира от свойствата на квантовите системи и принципите на квантовата физика“, коментира в студиото на Радио София доц.д-р Лъчезар Георгиев. Той, заедно с Генчо Керезовзаместник-кмет по дигитализация, иновации и икономическо развитие на Столичната община, бяха гости в предаването „Ритъмът на столицата“ на радио София.

Генчо Керезов

По думите на Генчо Керезов, изчислителните способности на квантовите компютри са напреднали много и стандартната киберзащита ще стане много трудна, като въвеждането на иновации в информационната сигурност в Европа става общоевропейска тема. Той каза още, че това е дългосрочна стратегия, в рамките на която трябва да бъде изградена инфраструктурата, която да гарантира за критичната инфраструктура в държавите, а и в други институции, каквато е Столична община например.

Доц. Георгиев поясни, че Центърът за компетентност КВАЗАР е финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и неговата цел е да се създаде авангарден лабораторен комплекс за висококачествени научни изследвания и разработки в областта на квантовите комуникации, изкуствения интелект, роботиката и анализа на риска. Срокът му за изграждане е 5 г., а бюджетът – 13.5 млн.лв.

Според думите на заместник-кмета Керезов, защитата на тази инфраструктура ще стане чрез изграждането до 2027 г. на допълнителен слой за киберотбрана, който ще работи на принципа на квантовата криптография. Той отбеляза, че когато става дума за квантова криптография, там и технологията е много скъпа и материята е доста сложна, така че до 2027 г. ще има обучения на екипите и пилотни проекти с изграждане на първите устройства.

Доц. Георгиев отбеляза в ефира на радио София, че „EuroQCI“ е европейска инициатива за изграждане на квантово-комуникационна инфраструктура, в рамките на която трябва се изгради европейска мрежа, която ще бъде федерация от национални квантово-комуникационни мрежи, като ще има наземен и космически сегмент (който предстои да бъде изграден). Връзката между тях се осъществява с оптично-земни станции, като основната цел на инициативата е да гарантира суверенитета на комуникационната сигурност на Европа.

By quasar