Екипът на Столична община и експертите на КВАЗАР обсъдиха предстоящото съвместно изпълнение на Националния QCI План

Вчера, 04. Август 2022 г., Център КВАЗАР при Института по роботика на БАН беше домакин на първата работна сеща с експерти на Столична община, във връзка с предстоящото реализиране на Националния QCI План, който се координира от Центъра. Двата екипа обсъдиха съвместните дейности по Плана, които ще бъдат реализирани в партньорство с ДАНС, МВР, Министерство на транспорта и Министерство на отбраната.

Съвременните изчислителни способности на суперкомпютрите и квантовите компютри правят стандартната киберзащита все по-трудна. В тази връзка, в рамките на Националния QCI План ще бъде надградена техническата инфраструктурата в страната, чрез внедряване на квантов слой за киберсигурност в съществуващите системи, за да се осигури надеждна защита от тези заплахи. Единствено квантовото криптиране е истински непробиваемо и гаранция за сигурността на информацията. Технологията и оборудването са сложни и скъпи, поради което инициативата е общоевропейска и с нея е ангажиран лично комисарят по вътрешния пазар Тиери Бретон.

В първата фаза ще се изграждат пилотни мрежи между клонове на държавна администрация и частния сектор на територията на град София и трасе от 280км между София и граничен пункт Кулата. Във втората фаза ще се изграждат наземни мрежи на територията на ЕС, както и наземно орбитални връзки. Цялата Европейска инфраструктура за квантова киберотбрана ще бъде готова през 2027г., като Столична община ще бъде първата институция извън тези в списъка за национална критична инфраструктура, която ще може да се възползва от нея.

Екипът на КВАЗАР демонстрира на г-н Генчо Керезов- заместник кмет по Дигитализация и иновации, част от апаратурата на Центъра в лабораториите на Института по роботика на БАН. „Впечатляващо за мен е колко много млади учени са се върнали да правят докторантурите си у нас след следване във водещи университети в САЩ, Франция, Обединеното кралство и други“ коментира г-н Керезов.

Реализирането на първата по рода си Метрополитетна мрежа в град София, подсигурена изцяло с квантова криптография е планирано да стартира в началото на 2023 година и ще се ръководи от доцент Лъчезар Георгиев- представител на България в Борда на EuroQCI в Европейската комисия и Ръководител на научния екип на Център за компетентност КВАЗАР.

By quasar