Център за компетентност КВАЗАР се включи в първия по рода си Форум, насочен към модернизация на процесите, свързани с управление на човешките ресурси, трудовото законодателство и пазара на труда в контекста на новата дигитална епоха, който се проведе на 15. Юни 2022 г. в в Hyatt Regency Sofia.

Представители на бизнеса влизат в училищата също по Национална програма „Бизнесът преподава“, за която се отделят по 300 000 лв. на година. Това съобщи министърът на образованието и науката акад. Николай Денков по време на първия работен панел „Държавата – приятел или препятствие пред ефективната дейност на компаниите“, част от първия Национален Форум „Next Level HR“, организиран съвместно със списание „Мениджър“.

„Темата за навременното професионално ориентиране в образованието, насочено към реалните потребности на пазара на труда е вече втора година във фокуса на активностите на Център за компетентност КВАЗАР“- посочи проф. Климент Найденов- водещ учен в КВАЗАР и декан на ГГФ във Софийския университет „Св. Климент Охридски“. „Екипът на нашия център оказва редовна подкрепа на множество български училища за изграждане на капацитет в STEM образованието в областите роботика, информационни технологии и дигитална индустрия на 21 век“– допълни още той.

Екипът на Център за компетентност КВАЗАР осъществява също така връзката на училищата с различни университети, научни организации и експерти от дигиталната индустрия, които насърчат учениците в гимназиален етап да изберат в бъдеще специалности с инженерна, математическа и технологична насоченост.

акад. Денков

В рамките на дискусията се включиха също така зам.-председателят на Българската стопанска камара Мария Минчева, Илия Кръстев, председател на Управителния съвет на Асоциацията за иновации, бизнес услуги и технологии /AIBEST/ и Жулиета Върлякова, заместник-министър на труда и социалната политика.

„Приемът в професионални паралелки се увеличава непрекъснато през последните години и има региони, в които той наближава 70%. Средно за България този процент е около 50, а целта ни е  да стигне до 60 %“- посочи акад. Денков. „Но работната ръка в България намалява неимоверно бързо. Затова е важно да работим с бизнеса, за да подготвим кадрите, които, още преди да влязат на пазара на труда, да знаят, че ще се реализират по-най-добрия начин в България. Добрите примери, при които преподаватели от  университетите и БАН работят заедно с децата, трябва да станат масова практика“, допълни още министърът на образованието и науката.

В дискусията, посветена на кариерното развитие и трудовия пазар в България, се включиха още представители на социалното министерство и работодатели.

By quasar