Предизвикателствата пред европейската индустрия и високотехнологичните производства и как да увеличим сътрудничеството между образованието, бизнеса и научните изследвания бяха част от темите, в рамките на днешната EIT Manufacturing среща, в която се включи Офиса за технологичен трансфер на Център за компетентност КВАЗАР.
По време на дискусиите, бяха очертани начините как европейските МСП, Бизнеса и Научните организации да се кооперират по-ефективно, интегрирайки Триъгълника на знанието и изправяйки се заедно пред нови предизвикателства.
Срещата беше открита от г-н Бойко Таков, изпълнителен директор на българската Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия и от г-н Клаус Бетц, главен изпълнителен директор на EIT Manufacturing.
В рамките на проведените Уъркшопове презентации представиха г-жа Марияна Хаманова, изпълнителен директор на Cleantech България, г-н Константинос Георгиолиас- директор на Regionl Innovation Scheme (RIS)-L’AMON, TAMTech, г-н Йонът Тата, CEO на Iceberg- Румъния и г-н Николай Кози-Изпълнителен директор на EIT Manufacturing CLC South-East.
Очаква се до края на годината Офисът за технологичен трансфер КВАЗАР да организира и проведеe съвместни обучения с EIT Manufacturing за изследователите на Център за компетентност КВАЗАР, насочени към успешно създава на Start-up компании и тяхната реализация на европейския пазар.

By quasar