Ръководителят на научния екип на Център за компетентност КВАЗАР доц. Лъчезар Георгиев представи основните предизвикателства в сферата на Киберсигурността в рамките на регионалната конференция „The Black Sea Maritime Security Conference 2022“.
Събитието се организирано от Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров“- гр. Варна под егидата на Министерството на отбраната на Република България.
Конференцията събра представители на академични среди, на централната и местната администрация, държавните власти, корабните компании и национални и международни неправителствени организации в корабоплаването, транспорта и морската сфера, които обсъдиха актуалните морски политики, предизвикателства и възможности за военно-политическо, икономическо и социално-икономическо развитие в по-широкия Черноморски регион.
Основен фокус беше поставен върху новите предизвикателства, които произтичат от динамичните промени в регионалната среда за сигурност, изискват адекватна оценка и анализ за по-добро разбиране на процесите, за развитие на устойчив и взаимосвързан икономически и транспортен растеж за региона и за Европа.
Конференцията има за основна цел да осигури обмен на научни изследвания, стратегии и идеи на висококвалифицирани експерти от Черноморския регион, Източна и Югоизточна Европа и евроатлантическата общност в различни аспекти на морската сигурност, както и да предостави възможност за засилване на професионалния диалог и сътрудничество между експертите по морски въпроси в областта на сигурността и политиката.
Сред официалните гости на събитието бяха заместник- министъра на отбраната Йордан Божилов, ректора на Военноморско училище гр. Констанца-Руманя, военните аташета на САЩ, Полша и Румъния, представители на Военна академия, УНИБИТ, полската и гръцката военноморски академии и др.

By quasar