Вчера, 23. Март 2022 г. Делегация на Главна дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия, беше на специално посещение в Център за компетентност по Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска-КВАЗАР при Института по роботика на БАН.


Екипът на ЕК, ръководен от г-жа София Алвеш- директор на DG REGIO посети Международния изследователски комплекс на Центъра, където учените от КВАЗАР представиха своята дейност в областта на квантовите комуникации, роботиката и мултисензорните системи.
Ръководителят на Центъра, академик Чавдар Руменин, благодари на представителите на ЕК за подкрепата в развитието на българските научни изследвания и подчерта изключителната роля на Европейския регионален фонд за цялостния ръст на европейската икономика, основан на инвестиции в иновации и върхови технологии.


Представителите на Европейската комисия разгледаха лабораторния комплекс на Центъра, разположен на територията на Института по роботика и имаха възможност да наблюдават демонстрации на квантово-комуникационна връзка в реално време, да разговарят с изследователите и младите учени на Центъра и да се запознаят с техни актуални изследвания и разработки в областта на работа на КВАЗАР.
В Делегацията участваха зам.-министъра на образованието и науката г-жа Ваня Стойнева, Ръководителят на ИА ОПНОИР проф. Вайсилов, както и представители на Министерството на иновациите и растежа.

By quasar