Президентът Румен Радев посети днес Института по роботика-БАН и се запозна с изградения по оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Център за компетентност „Квантови комуникации и интелигентни системи за сигурност и управление на риска“  – КВАЗАР. Държавният глава заяви, че е убеден в бъдещето на специализираното научно звено.

То обединява над 15 научно-изследователски лаборатории и 70 специалисти, и разчита основно на проектно и програмно  финансиране.

„Приветствам ви за това, че вашият център си е поставил едно изключително високо ниво на амбиции за бъдещето и вървите по устойчив път, така че тези амбиции да бъдат реализирани в интерес на обществото, посочи президентът Радев. Информацията е ключов фактор в съвременния свят. Този, който успее да предава огромна по обем информация по възможно най-бързия начин и с висока степен на защита, ще владее и бъдещето, ще бъде конкурентноспособен, ще има гаранции за своята сигурност в един все по-трудно предсказуем и наситен с високо ниво на конкуренция свят“, посочи президентът.

Президентът приветства подхода да бъде развита активната връзка между науката, бизнеса и образованието. Приносът ви за развитието на високотехнологични производства, иновации, икономика с висока добавена стойност, е най-голямата подкрепа за решаване на демографския проблем, пред който сме изправени каза още Радев.

При посещението пред президента беше представена дейността на Центъра, разработваните от него системи, както и Националния план на България за квантова комуникационна инфраструктура. Сред присъствалите на представянето беше и председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски.

By quasar