Експертите от Научния и Административния екипи на ЦК КВАЗАР се събраха на първата за тази година работна среща, която се проведе на 24. Януари на територията на НВУ „Васил Левски“ в гр. Велико Търново.

Двата екипа обсъдиха текущия напредък в изпълнението на всички предвидени дейности на Центъра.

Ръководителите на Работни пакети представиха своята визия и научните концепции за реализация на научната дейност на КВАЗАР. Бяха обсъдени идейни концепции за техническото интегриране и взаимодействие между различните работни пакети.

By quasar