На 17 Юни 2019 г., в сградата на Висшето военоморско училище „Никола Вапцаров“-гр. Варна, беше открита последната строителна площадка на ЦК КВАЗАР.  Стройтелните дейности са свързани с модернизация на лаборатории, част от интегриран симулационен център към ЦК QUASAR, на територията на ВВМУ – гр. Варна.

На откриването присъстваха представители на избраните изпълнители за строителство, авторски надзор и строителен контрол.

Очаква се обновяването и реконструкцията на лабораториите в  симулационния комплекс  да приключат до края на м. Август 2019 г., след което комплексът да бъде оборудван с най-висок клас специализирано оборудване, относимо към дейността на КВАЗАР.

Средствата за модернизацията на симулационния комплекс са осигурени по програма ОП НОИР 2014-2020 и Европейския фонд за регионално развитие.

By quasar