Доцент Лъчезар Георгиев- директор на ИЯИЯЕ-БАН и научен ръководител на ЦК КВАЗАР представи възможностите на Центъра по време на семинар по киберсигурност в ядрения сектор, който се проведе на 26 юни 2019 г. в гр. София.

 Форумът бе организиран от Българското ядрено дружество, съвместно с платформата „Образование и иновации в енергийната киберсигурност” и Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българската академия на науките.

Специално бе разгледано актуално приложение на квантовите комуникации за създаването на надеждна мрежа между 4 електроразпределителни подстанции и един управляващ център, с обхват около 20 км. оптични кабели.

По време на семинара участниците дискутираха въпроси, свързани с киберсигурността в  процесите на проектиране, експлоатация и извеждане от експлоатация на ядрените съоръжения, култура по киберсигурност в организациите от ядрения сектор, измерването и оценката на киберсигурността, регулаторната рамка и ролята на Агенцията за ядрено регулиране по отношение на контрола на информационната сигурност на ядрените обекти. Презентации изнесоха г-н Димитър Стоянов, координатор на платформа „Образование и иновации в енергийната киберсигурност” и г-н Владимир Янков, Ръководител на звено „Защита на класифицираната информация” в Министерство на енергетиката

В семинара взеха участие представители на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на Българската академия на науките, Държавно предприятие  „Радиоактивни отпадъци”, Списание „Ютилитис”, Агенцията за ядрено регулиране, Държавната агенция „Национална сигурност”, Посолството на Съединените американски щати в България, Индустриален клъстър „Електромобили“, „АЕЦ Козлодуй-Нови мощности“ ЕАД и Европейския парламент.

By quasar