На 27-28 юни, в Дома на културата на НВУ „Васил Левски”, гр. Велико Търново се проведе Годишната университетска научна конференция- 2019 г. на Националния военен университет „Васил Левски”. Тя бе официално открита от бригаден генерал дтн проф. Пламен Богданов-Началник на НВУ-В. Търново.

Форумът започна с Пленарен доклад на тема „Кибер заплахи” , който беше изнесен от Главен инспектор Светлин Лазаров, началник сектор „Дигитални анализи и открити източници“ в ГДБОП-МВР и доц. д-р инж. Иван Иванов от Висшето училище по телекомуникации и пощи.

1
2
3

Изключителен интерес сред участниците предизвика представянето на Център КВАЗАР и по-специално изграждането на уникалният за Европа интегриран симулационен комплекс за управление на риска. Темата беше представена от доцент Климент Найденов-координатор в Центъра и ръководител на катедра «Регионално развитие» в СУ «Св. Климент Охридски». Доцент Найденов очерта пред научната общност основните аспекти в дейността на Център КВАЗАР, като специално внимание бе обърнато на високотехнологичният симулационен комплекс, част от който ще бъде изградена на територията на НВУ-В. Търново.

«Авангардният лабораторен комплекс за разработка на нови продукти и прототипи ще включва Интегрирана информационна мрежа, изцяло защитена с квантова криптография. Чрез нея ще бъде възможно предаване на информация за предотвратяване на бедствия, аварии или терористични заплахи. Това отваря изцяло нови възможности в управлението на риска на критични инфраструктури, като летища, пристанища, производствени централи, метро, язовири и т.н.»-подчерта доцент Найденов. «Новите подходи на КВАЗАР в сферата на изкуствения интелект, роботиката, предаването на информация по квантови  канали и създаването на модели за събития, явления и процеси, представляващи риск за антропогенната среда, позиционират Центъра като единствен по рода си в Европа» заяви още той.

Средствата за изграждане на Центъра са осигурени от Оперативна програма НОИР и Европейския фонд за регионално развитие.

Официални гости на събитието бяха заместник кметът на гр. Велико Търново проф. Георги Камишев, както и множество учени от национални и международни университети и научни организации.

By quasar