С празничен водосвет беше отбелязана годишнината от създаването на един от водещите институти при Българската академия на науките.

Институтът по роботика „Св. Апостол и евангелист Матей“ е лидер във висококачествените научни изследвания и разработка на нови продукти в сферата на изкуствения интелект, квантовите комуникации, роботиката и сензорните технологии.

В авангардния лабораторен комплекс на ИР-БАН работят над 150 изследователи, акредитирани да обучават докторанти в области като квантовата комуникация и технологии, роботиката, кибер-физичните системи, интелигентните системи за сигурност, управлението на риска, автоматизация на производството и др. В научния екип на Института са някои от водещите български иноватори, защитили само през последните години над 200 изобретения и доказали своята научна дейност с над 20 000 цитирания в международни издания, като академик Чавдар Руменин, получил най-високото отличие в науката Орден „Св. Св. Кирил и Методий“ .

От началото на 2023 година Институтът по роботика беше определен за Национален координатор на Плана на България за изграждане на квантово-комуникационна мрежа, чието изпълнение се ръководи от Главна дирекция „Свързаност“ на Европейската комисия.

Честит рожден ден, колеги!

Пожелаваме още дълги творчески години и много успехи на целия екип!

By quasar