На 22. Ноември 2023 г. екипът на Център за компетентност КВАЗАР сключи договор за съвместна научноизследователска и развойна дейност с компания ARC Aerosystems, базирани в град Кранфилд, Англия.  Дружеството е един от водещите лидери в Обединеното Кралство в сферата на  авиацията и безпилотните летателни системи.

В рамките на бъдещата си съвместна дейност, изследователите на КВАЗАР и ARC Aerosystems ще обединят усилия в развитието на безпилотната авиация, с фокус върху управлението на риска и защитата на критични инфраструктури в Черноморския регион, включително възможностите за подкрепа при обследванията на атомните електроцентрали на територията на България и Украйна, на язовири, железопътна инфраструктура и др.

Друг важен аспект в съвместната дейност на двете организации ще бъде създаването на  Специализиран център за обучение на пилоти и инженери, който ще даде възможност за преквалификация на пенсионирани пилоти за работа в сферата на безпилотните летателни апарати, както и ще предоставя обучение на млади учени и докторанти в тази област.

Настоящата инициатива е част от подписания през Декември миналата година в Лондон Меморандум за сътрудничество между Център за компетентност КВАЗАР и Националния консорциум на Великобритания за Сигурност и устойчивост.

Съвместната дейност на двете организации в сферата на авиацията има също така за цел да подпомогне на базата на международния опит, подобряването на регулациите в сектор „Безпилотни летателни апарати“, в диалог с Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД „ГВА“) и РВД на България.

By quasar