По повод Деня на светите братя Кирил и Методий, на славянската азбука, просвета и култура, Българската академия на науките награди 22 млади учени, на които бяха връчени наградите за млади учени „Професор Марин Дринов” и за най-млади учени „Иван Евстратиев Гешов” за 2022 г.

Наградите се присъждат от Общото събрание на БАН за постижения в девет научни направления. 

Престижните отличия бяха връчени от председателят на Общото събрание член-кореспондент Евелина Славчева и от кметът на София Йорданка Фандъкова. За постиженията си през изминалата година бяха наградени 22 млади учени. Носителите на награда „Професор Марин Дринов” са с образователна и научна степен „доктор” и нямат навършени 35 години. Отличените с награда „Иван Евстратиев Гешов” най-млади учени са с образователната степен „магистър” и са на възраст до 30 години. 

Двете награди за млади учени са учредени от БАН през 1996 г., а целта им е да бъдат стимулирани талантливите изследователи в БАН и да се подпомогне тяхното развитие, израстване и международни контакти.

Сред очличените млади учени е главен асистент Мартин Ралчев- изследовател от екипа на Център за компетентност КВАЗАР, който е един от водещите учени на Центъра в сферата на мултисензорните технологии и наноструктурните материали.

„Младите учени са тези, на които България ще разчита да продължат делото, завещано ни от професор Марин Дринов и отстоявано от поколения български академици – за успеха на българската наука, за нейния принос към световните достижения и икономически напредък на страната, се посочва още в поздравлението“- посочи председателят на Народното събрание Росен Желязков в своя поздравителен адрес.

В събитието участваха също така множество представители на държавната администрация и научните среди.

В заключителната част на тържественото събитие, като специален поздрав за 24 май, член-кореспондент Мирослав Дачев изнесе академично слово на тема “Езикът: време за гордост, време за размисъл и тревога”.

By quasar