Светослав Моллов, Ръководител Технологичен трансфер и комерсиализация в Център за компетентност Квазар беше избран в рамките на програма South 3E START на Southern European Entrepreneurship Engine да подкрепи екип учени от Университета в Рим Sapienza, Италия, с участието на Център за Наука и Технологии- Гърция (CERTH) и британския Queen Mary University of London. 

Програмата има за цел да сформира международни експертни екипи с опит в технологичния трансфер и комерсиализацията на научни разработки, които да изведат съвместно различни научните идеи през всички нива до пазарната им реализация – Идея, Развитие и Комерсиализация.

В рамките на програмата г-н Моллов ще работи като ментор съвместно с експерти от Португалия, както и с екип на два индустриални партньора, които са базирани в Италия. Те ще окажат подкрепа в пазарната реализация на изследователски разработки на екипа учени от избраните университети, насочени в сферата на добиването на карбонати от въглероден диоксид по време на промишлени емисии.

Дейностите ще се реализират в период от пет месеца, като в заключителната част на Програмата ще бъде организирано специално събитие „Open day“ в Португалия, в рамките на което научните продукти ще бъдат представени пред потенциални инвеститори.

By quasar