В петък, 17 март 2023 г., Център за компетентност КВАЗАР и Дирекция „Информационни технологии, информационно общество, европейска координация и международно сътрудничество“ към Министерство на електронното управление проведоха работна среща, с основен фокус изпълнението на програма „Цифрово десетилетие“ и насоките за цифровата трансформация на Европа до 2030 г.

Програма е стратегически инструмент на ЕК за координиране и постигане на успешна цифровизация на Европейския съюз и определя конкретни цели и средствата за тяхната реализация. Инициативата обхваща ускорените тенденции и нарастващите нужди от цифровизация, които са особено видни след пандемията от Ковид.

Дейностите по Програмата се базират на Европейския цифров компас и са структурирани в четири основни стълба: цифрови умения, цифрова инфраструктура, цифров бизнес и цифрови обществени услуги.

Предвижда се Център за компетентност Квазар да се включи в бъдещия европейски консорциум за дигитална инфраструктура (the European Digital Infrastructure Consortium) в сферата на квантовите технологии – Q-Europe, съвместно с екипа на националния координатор на Полша- „Център за суперкомпютри и квантови мрежи“ -град Познан.

В срещата участваха г-жа Ирина Алексиева- директор Дирекция „Информационни технологии, информационно общество, европейска координация и международно сътрудничество“ към Министерство на електронното управление, доцент Лъчезар Георгиев- Ръководител на научния екип на КВАЗАР, г-н Светослав Моллов-Мениджър Технологичен трансфер и професор Климент Найденов, член на Звеното за управление на риска в Центъра и декан на Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

By quasar