Изследователите на КВАЗАР и научният ръководител на Центъра доц. Лъчезар Георгиев се срещнаха с българския екип на Постоянната ни делегация в НАТО и с нейния ръководител Посланик Златин Кръстев. 

Сред темите на срещата бяха нововъзникващите и пробивни технологии, възможностите за реализация на научни изследвания в сферата на квантовите технологии и кибер-сигурността, чрез програмите DIANA Accelerator & #NATO Innovation Fund. 

„Радвам се да видя толкова много млади хора, които се интересуват от науката и технологиите на НАТО!“- заяви посланик Кръстев. „България има нужда от такива като Вас, които да издигнат на ново равнище практическото приложение на научното познание в ежедневния живот“ -допълни още той.

Посрещането беше организирано в рамките на тридневна визита на Център за компетентност КВАЗАР в Брюксел, по повод началото на дейностите по евро инициативата EuroQCI. 

Освен в НАТО екипът на КВАЗАР проведе срещи в Постоянното представителство на Р България в Брюксел, където експертите на Центъра бяха посрещнати от г-жа Иванка Ташева- зам.-постоянен представител на България, г-жа Виктория Черноокова- дипломат „Мертенс“, г-н Юмер Коджаюмер от МОН, г-н Цветослав Митев-МЕУ и др.

На 24.01.2023 г. българският екип на КВАЗАР се включи в стартовия „EuroQCI Kick off meeting“ организиран от Европейската комисия , където доц. Георгиев представи топологията на предвидената за изграждане в страната ни пилотна квантово-комуникационна мрежа.

By quasar