“Кампусът на ЕИТ” е нова онлайн платформа, чиято цел е да улесни достъпа до обучение в сферата на иновациите и предприемачеството. Той ще предостави курсове за всички, които искат да надградят уменията си в ключови за зеления и цифров преход сфери.

Видимост, добавена стойност и нови възможности – това са ключовите думи. 

Едночасови курсове, летни училища, курсове за професионално развитие, магистърски и докторантски програми – това са само някои от възможностите за обучение. Първите 65 курса са в сферата на климатичните промени, суровините, храните и градската мобилност. Целта е до 2025 г. курсовете да станат 250, а броят на обучаващите се да достигне 1 милион. 

Искате ли да научите повече за Кампуса на ЕИТ? 

А да изберете курс, на който да се запишете? 

Посетете ➡️ https://eit-virtualcampus.eu

By quasar