Началото на дейностите по Националния план на България за изграждане на квантово-комуникационна инфраструктура беше поставено на официална церемония днес. 

Събитието се състоя в Център за компетентност “Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска” (КВАЗАР). В него участваха кметът на София Йорданка Фандъкова и заместник-кметът на Столична община Генчо Керезов.

Сред гостите бяха и доц. Лъчезар Георгиев – представител на България в борда на ЕК, главна дирекция “Свързаност” и директор на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН, директорът на Института по роботика при БАН доц. Август Иванов, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция “Инфраструктура на електронното управление” Младен Петров, заместник-председателят на БАН чл.-кор. Евдокия Пашова, съветникът на президента Илия Милушев, ген.-майор Тодор Дочев, началник на Военната академия “Г. С. Раковски”, представители на Министерството на отбраната, Министерството на образованието и науката, Министерството на транспорта и ДАНС.

При откриването доц. Лъчезар Георгиев отбеляза, че съвременните изчислителните способности на суперкомпютрите и квантовите компютри правят стандартната киберзащита все по-трудна. Соперд него това се потвърждава и от зачестилите през последните години безпрецедентни хибридни атаки в Европа, които са засегнали не само бизнеса, но и все повече държавни институции. Именно поради тази причина през 2019 г. ЕК постави начало на инициативата EuroQCI, в която вече участват  всички държави членки на ЕС. Инициативата е насочена към изграждането на единна квантово-комуникационна мрежа на територията на целия Европейски съюз, с което Брюксел цели да се гарантира киберсигурността и комуникационния суверенитет на Европа, каза Георгиев. Той отбеляза, че нашият център се е доказал и в България, и в Брюксел като лидер в сферата на квантовите комуникации и през 2020 г. е определен за национален координатор на страната ни в тази общоевропейска инициатива.

По думите му днес се поставя началото на първата по рода си квантово-комуникационна мрежа в България, която ще си реализира по единни указания от Брюксел и съвместно с останалите страни-членки. Всички мрежи в държавите членки следва да бъдат обединени в единна европейска мрежа чрез интерконекторни връзки. В България изграждането на мрежата ще се координира от Националния център за квантова комуникация КВАЗАР при Института по роботика на БАН, отбеляза той. Георгиев допълни, че в рамките на следващите тридесет месеца експертите на Центъра ще изградят пилотно две квантови трасета. С едното от тях на територията на град София ще се подсигуряват информационните масиви на МВР, МО и Министерство на транспорта. Второто трасе ще бъде с дължина от 280 километра и ще свърже София с Гърция, като бъде доведено до граничен пункт Кулата. Това ще се реализира чрез доставка на специални квантови устройства, които ще бъдат поставени в съществуващите оптични мрежи на телеком операторите и доставчиците на интернет и комуникационни услуги. Така ще бъде създаден допълнителен слой за киберотбрана, който ще работи на принципа на квантовата криптография, каза Георгиев. “Квантовата криптография е една революционна, не просто иновативна технология, която използва свойствата на квантовите системи за генериране на секретни ключове. Тези секретни ключове са абсолютно случайни и от тях не може да се извлече никаква информация. Това е съвсем различно от класическата криптография, където сигурността се базира на сложни математически задачи, решаването на които отнема дълго време” заяви доцент Лъчезар Георгиев. При квантовата криптография разбиването на кодовете е практически невъзможно, тъй като сигурността се гарантира от свойствата на квантовите системи и принципите на квантовата физика, допълни още той. Ученият допълни, че в момента основният им фокус ще бъде да обучат максимално голям брой потребители в тази нова технология, за да може държавата, бизнесът и обществото да бъдат адекватно подготвени и да може да се възползват оптимално от възможностите в тази област.

Столична община, която е асоцииран партньор по Националния план, ще посочи свои дейта центрове, които да бъдат включени в мрежата, с което да се демонстрира как работи квантовата криптография. Служители по сигурността на информацията на Общината ще имат възможност да бъдат обучени напълно безплатно и да станат част от “Националния център за квантово-комуникационна мрежа” на България, който предстои да бъде структуриран по време на изпълнението на Националния план.

Кметът на София Йорданка Фандъкова благодари за съвместната работа с Центъра по компетентност КВАЗАР. Фандъкова посочи, че СО е първата община, която още през 2015 г. е приела стратегия за интелигентна специализация, в която информационните и информационно-комуникационните технологии са в основата. По думите ѝ съвременните технологии внасят ново качество в ежедневните ни дейности, но в същото време поставят в риск, който понякога е огромен, информацията и данните, с които разполагаме и които обменяме. Тя допълни, че това е особено важно за чувствителните данни и критичната инфраструктура. Фандъкова посочи, че за СО защитата на информацията винаги е била ключов приоритет. По думите ѝ с реализирането на плана на територията на София ще се осигури максимална защита на информационните системи на Общината, както и ще се повишат способностите в сферата на киберсигурността. За мен като кмет на София е изключително важно, че общинските експертите по сигурност на информацията ще имат възможност да се обучат за работа с тази нова и авангардна технология, като участват в изграждането на първите градски квантово-комуникационни трасета, каза още Фандъкова. 

Заместник-кметът на София Генчо Керезов отбеляза, че през миналата година са направили значителни усилия да подобрят съществуващата инфраструктура, свързана с киберсигурността, изградили са изцяло нова система за киберотбрана, свързана с платформа за защита на крайни устройства за събиране на известия и инциденти, управление на уязвимостите. Изградена е и система за киберразузнаване и система за управление на привилегирования достъп. Керезов допълни, че никоя друга община не разполага с такъв тип системи.

Ръководителят на Център КВАЗАР акад. Чавдар Руменин отбеляза, че квантовата комуникация е нещо много повече от една връзка между два обекта. Според него това е нова философия, нова визия. Това е може би бъдещето, към което се стремят всички страни – там, където въображение и иновациите си дават среща, допълни той. Руменин посочи, че квантовата комуникация е уникална и с това, че при кризи като ядрен взрив или земетресение, когато обикновените радиовълни не вършат нищо, сплетените фотони могат да преминат и да осъществят връзка. По думите му във всякакви такива ситуации може да помогнат квантовите фотони и квантовата физика.

Днес бяха представени квантови устройства, чрез които ще се извършва този вид защита, които имат и собствени имена – Боб и Алис. Чрез тях ще се осъществява квантовата комуникация. Това е уникално и като технология, и като решение, отбеляза Руменин. Точно такива апарати ще бъдат монтирани там, където трябва и в двете системи, чието изграждане започва днес.

Снимка БТА

By quasar