Началникът на Военноморското училище флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров представи на директора на Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способностите на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия (CMDR COE) – полковник Орлин Николов, възможностите на симулационните комплекси на Центъра за компетентност КВАЗАР и Центъра за интегрирано управление и мониторинг на бреговата зона.

Бяха набелязани бъдещи стъпки за сътрудничество между двете институции за използване на симулационни среди и обмен на преподаватели в процеса на обучение във ВВМУ и Центъра CMDR.

By quasar