Военна академия „Георги С. Раковски се включи в проекта: “Изграждане и развитие на Център за компетентност “Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска (КВАЗАР)”. Това стана с подписването на Меморандум за сътрудничество от началника на академията генерал-майор Тодор Дочев, директора на Института по роботика на БАН доц. Август Иванов и ръководителя на Центъра за компетентност академик Чавдар Руменин. Общата цел е използване възможностите на проекта за съвместно разриване на научни дейности и разработки в областта на сигурността и отбраната. Подобен Център, отсъства както в ЕС, така и в България. По тази причина ЕК и НАТО определят квантовата комуникация, заедно с роботиката, като хипертехнологии на 21 век. Това е ясно изразена ниша, която чрез капацитета на партньорите, ще стане водещо направление с мултидисциплинарна важност, стана ясно при представянето на проекта от доц. Иванов, в което се включи и капитан II ранг Борислав Николов от ВВМУ.

Партньори по проекта са още Институтът по роботика „Св. Ап. и Ев. Матей“ при БАН (водеща организация), Институтът по металознание, съоръжения и технологии „Академик Ангел Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика при БАН, ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”, НВУ “Васил Левски”, Техническият университет – Габрово, Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН, Геолого-географският факултет към СУ “Св. Климент Охридски” и Сдружение “Съвременни летателни технологии”. Бюджетът е 13,5 млн. лв., а срокът за изпълнение – 60 месеца, считано от 1 юни 2018 г.

Проектът, посочи генерал-майор Дочев, дава възможности на нашия академичен и научно-изследователски състав за развитие и включване в нови иновативни дейности. От друга страна, продължи той, да ползва възможностите на Центъра КВАЗАР, както за изследвания, така и за провеждане на курсове на ниво, което отговаря на нашето съвремие и на променената среда за сигурност. Очаква се това сътрудничество да доведе до създаване на нови способности на академията, за да се провежда обучение не само в сегашните 13 магистърски, 10 докторски и 2 бакалавърски програми, а катедрите да се разглеждат, като платформи за конфигуриране на носи специалности, в съответствие с потребностите.

Военна академия ще се включи в първите три пакета на проекта, каза нейният началник. Те са по проблемите на квантовата комуникация, интелигентните системи за сигурност и управлението на риска.

информация на otbrana.com

By quasar