Изследователите на КВАЗАР от направление „Интелигентни системи за сигурност“ участваха със своя разработка на престижното изложение.

Екипът с ръководител проф. Николай Личков впечатли с разработената от Център КВАЗАР  Анти-дрон система, която беше представена за първи път пред индустрията. Системата е многофункционална, модулна и осигурява откриване и въздействие върху ниско летящи обекти, чрез пасивни и активни системи. Системата е предназначена е за защита от неоторизиран достъп до различни обекти от критичната инфраструктура, както и за защита срещу посегателства върху индустриални и част обекти и интелектуална собственост.

На щанда участваха изследователи от Института по роботика на БАН и Института по металознание, а сред официалните посетители пред които беше представена Анти-дрон системата, беше делегацията на президента Румен Радев.

By quasar