Проектът отваря нови хоризонти в сферата на националната сигурност и в борбата с киберпрестъпността.

На 17.10.2018 г. в централната сграда на Българската академия на науките, за първи път пред обществеността беше представен център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска- КВАЗАР“.

Четири университета, три института на БАН и една неправителствена научна организация създават първият в България и Европа Център за компетентност по квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска КВАЗАР.  Центърът е от изключителна важност, в неговата дейност са обединени авангардната тематика квантова комуникация, сензорика и управлението на риска чрез интелигентни системи за сигурност.

Очаква се чрез експертизата на учените от осем водещи български университета и научни организации да бъде изграден обединен лабораторен комплекс от три интегрирани симулационни центъра  на територията на София, Варна и Велико Търново. Допълнително звено към тях ще има и в гр. Габрово.

Центърът ще бъде оборудван със съвременна апаратура – на стойност около 13 млн.лева. Това ще позволи през следващите поне 10 години да се провеждат висококачествени научни изследвания, да се разработват нови продукти и прототипи, в това число изкуствени интелект, роботи, предаване на информация по нетрадиционни канали, които да се използват при бедствени ситуации включително тероризъм, атомни или ядрени аварии, земетресения и други.

Каква ще е основната роля на КВАЗАР: Целта на научния екип ще бъде да създаде софтуер и роботизирани платформи, които да се използват в критична инфраструктура по вода, въздух и суша. Какво означава на практика това – ако например възникне авария в АЕЦ или друго производствено предприятие и се получи изтичане на радиация или опасни вещества, чрез роботизираните платформи на КВАЗАР и на база специален софтуер ще може да се установи фактическата обстановка на мястото на аварията. Това ще е необходимо в случаите, когато човешка намеса на място е невъзможна.

За гарантиране сигурността на предаваната информация до съответните длъжностни лица, това ще се случва чрез криптиране. Освен това роботизираната платформа ще определя и предава чрез интелигентен софтуер и друга необходима информация, като например нива на радиацията, рисковете за населението и т.н. Това е само един малък пример как ще функционират различните системи на КВАЗАР, които ще могат да се прилагат във всякакви бедствени, критични или високо рискови ситуации, включително земетресение, пожар, наводнения, защита на границата, тероризъм и др. Освен при бедствия, роботизираните платформи ще се прилагат за защита на обществени места, като молове, площади, мостове, виадукти, язовири и т.н.

Центърът беше представен от акад. Чавдар Руменин-директор на Института по роботика. В научния проект участват още Института по металознание, Института за ядрени изследвания, Националния военен университет във Велико Търново, Висшето военоморско училише- гр. Варна, Софийския университет, Техническият университет в гр. Габрово и Сдружение „Съвременни летателни технологии“.

Официален гост на събитието бе и министърът на вътрешните работи г-н Младен Маринов, който заяви: “Времето в което живеем и организацията на Европейския съюз налагат все по- висок стандарт и необходимост от високи технологии, които да гарантират защита на информацията и иновации в сферата на сигурността”. На представянето на проекта присъстваха и зам.-министърът на отбраната, генерал-лейтенант Атанас Запрянов, зам.-областният управител на София г-н Николай Борисов, генерали и представители на отбраната, дипломати и гости от ЕК.

Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска- КВАЗАР“, чието изграждане се финансира от оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Европейския фонд за регионално развитие в рамките на проект BG05M2OP001-1.002-0006.

Общата стойност на проекта е 13 500 000 мил. лева.

Партньори в проекта са:

ИНСТИТУТЪТ ПО  РОБОТИКА “СВ. АПОСТОЛ И ЕВАНГЕЛИСТ МАТЕЙ“ КЪМ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ “АКАД. АНГЕЛ БАЛЕВСКИ” С ЦЕНТЪР ПО ХИДРО И АЕРОДИНАМИКА-ВАРНА КЪМ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ “Н. Й. ВАПЦАРОВ” – ГР. ВАРНА

НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ГР. В. ТЪРНОВО

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГАБРОВО

ИНСТИТУТ ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА КЪМ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“-ГГФ

И СДРУЖЕНИЕ “СЪВРЕМЕННИ ЛЕТАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ”

By quasar