На 8 май 2019 г. в град Варна се проведе  „Технологично изложение – 2019“, съвместен проект между ВВМУ “Никола Вапцаров” и Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Академик Ангел Балевски“ при БАН.

На събитието ЦК КВАЗАР бе представен от проф. д.н. Николай Личков. Проф. д.н. Николай Личков изнесе доклад на тема „Устройство за борба с безпилотни летателни апарати“, в който бе представена информация за Работен пакет №2 “Интелигентни системи за сигурност”, който се изпълнява в рамките на проект “Изграждане и развитие на Център за компетентност “Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска” (Quasar)” .

Официални гости на изложението бяха заместник-кметът на Община Варна – г-н Коста Базитов, председателят на БАН – академик д.м.н. Юлиан Ревалски, академик Стефан Воденичаров, директорът на Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“ с Център по хидро- и аеродинамика – БАН – професор д.т.н. Людмил Дренчев, главният инспектор на Министерството на обраната – контраадмирал о.з. Валентин Гагашев, началник-щабът на ВМС – к-н I ранг Камен Кукуров, представител на ВМС на Италия – к-н I р. Антонио Скуео.

By quasar