В периода 21-24. Май 2019 г., в гр. Констанца се проведе семинар на тема “Морска сигурност в зоните на Европейския съюз”, организиран от Европейския колеж по сигурност и отбрана, Брюксел и Военноморска академия “Мирча чел Батран”- Румъния. В събитието участваха морски офицери и служители от администрациите и академичната общност на Румъния, Италия, Испания, Франция, Полша, България и Великобритания.

Капитан I ранг Недко Димитров, доц. д-р, експерт “Технически науки” към Екипа за управление на ЦК КВАЗАР, изнесе пред участниците лекция на тема “Сигурност на морската критична инфраструктура”. В рамките на своята лекция той демонстрира способностите за анализ на риска за сигурността, които ВВМУ “Н. Й. Вапцаров” ще придобие с реализирането на проекта КВАЗАР.

Интерес сред обучаемите предизвика възможността за създаване на 3-D модели на елементи на критичната инфраструктура с цел симулиране на инциденти по предварително разработени сценарии за оценка на риска и оценка ефективността на действията за реакция и възстановяване на услугите, предоставяни от критичната инфраструктура.

By quasar