Посещение на делегация от Европейската комисия в ЦК КВАЗАР

На 26 септември делегация от Европейската комисия, водена от Витория Алиата ди Вилафранка, направи посещение в ЦК КВАЗАР. Г-жа Вилафранка  отговаря за укрепването на административния капацитет и изпълнението на програмите в България, Хърватска, Румъния и Унгария. На представянето присъства и зам.-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева.

Проектът “Изграждане и развитие на Център за компетентност “Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска” (Quasar)” предвижда квантова комуникация, изграждане на интелигентни системи за сигурност и управление на риска и мултисензорни технологии. В Института по роботика на БАН представителите на ЕК се запознаха с част от доставеното по проекта оборудване. Доц. Лъчезар Георгиев – ръководител на научния екип по проекта и акад. Чавдар Руменин – ръководител на проекта обясниха пред проверяващите от ЕК какво е изпълнено до момента.

Предизвикателствата, които срещаме по проектите, са свързани най-вече с работата с бизнеса – как могат тези инвестиции в инфраструктура и в научен капацитет да подпомогнат индустрията да стане по-иновативна. Това каза зам.-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева и допълни, че страната ни се нуждае от повече инвестиции в наука и от повишаване на статута на научните изследователи.

Предсказване на земетресения и терористични атаки, борба с рака и основи на наука, свързана с телепортацията. По тези проблеми вече се работи в Института по роботика към БАН. Там пристигнаха първите машини за изграждане на ЦК КВАЗАР, който се изгражда с 13,5 милиона лева европейски средства по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020.

Тези машини ще се използват за предсказване на срутища, свлачища и земетресения. Ще се изпитват образци, ще се регистрира потока от наночастици, които те генерират, а спектърът им ще показва кога ще настъпи разрушение. При друго изследване ще се разиграват високотехнологични ситуационни игри и с помощта на най-новите постижения на сензориката и металознанието, ще се предвижда кога и как ще действат евентуалните терористи.

Институтът ще помага и на медицината за борба с пандемията на нашето време – рака. Изследването не е фантастика и вече се прави в Италия, САЩ, Франция. Пускат се наночастици в кръвта на човека.

Акад. Чавдар Руменин, ръководител на проекта поясни, че тези наночастици имат свойството,  на базата на изкуствения интелект да се групират в клъстери вътре в кръвта на човека и да атакуват малформациите.

И от приложната наука към върховете на знанието – ще се постави началото на изследването на телепортацията. Според идеите на Стивън Хокинг два фотона, независимо дали единият е на Земята, а другият на края на Вселената, са абсолютно идентични и могат да комуникират през пространството и времето.

Акад. Руменин подчерта, че това не е нищо друго освен началото на пренасянето на информация от една точка на Вселената в друга.

В края на посещението си Витория Алиата ди Вилафранка обяви, че постигнатото по проектите в България може да послужи за пример пред останалите страни в Европа. Важно е младите хора да останат в България и да се връщат в страната след обучение в чужбина, за да допринасят за развитието на местната икономика, добави тя.

By quasar