Екипът на Националния координатор на България за изграждане на квантово-комуникационна мрежа, взе участие в първата за 2024 г. среща, посветена на изграждането на единна европейска комуникационна мрежа, подсигурена с квантова криптография.

Експерти от всички държави- членки на ЕС обсъдиха напредъка в планираните дейности по EuroQCI, както и най-новите технологични решения в сферата на киберсигурността.

Българският екип, ръководен от доцент Лъчезар Георгиев, представи техническия дизайн на предстоящите за изграждане в страната ни трасета, които ще обезпечат информационните мрежи на МВР, МО и Министерството на транспорта с последно поколение устройства за квантово криптиране.

By quasar