В репортажа, излъчен по Канал 3, доц. д-р Недко Димитров представи симулационната лаборатория, която може да работи както в оперативен, така и в симулативен режим.

By quasar