Пускането на мрежата в експлоатация е безпрецедентно постижение в сферата на киберсигурността

Екип на Националния Център по Квантова комуникация КВАЗАР при Института по роботика на БАН, съвместно с инженери на телеком оператора А1 днес демонстрираха първото по рода си наземно комуникационно трасе, изцяло подсигурено с квантова криптография. Това е първата в страната ни мрежа, която ще оперира в реална среда, а комуникационната връзка ще бъде изцяло подсигурена с квантова криптография.

Авангардната технология има за цел да демонстрира безпрецедентна сигурност на комуникациите, осъществявани в квантова среда и подсигурени посредством методите на квантовата физика.

Трасето е с обща дължина от 15 километра и свързва лабораториите на Института по роботика на БАН с най-големия Център за данни на А1 -„Лифт“, а скоростта на генериране на ключове в мрежата е 1500 бита в секунда.

Средствата за обезпечаване на трасето с квантово комуникационни устройства -QKD платформи са осигурени от Националния план на България за възстановяване и устойчивост. Дейностите по изграждане на трасето и въвеждането му в експлоатация бяха извършени в рамките на Националния консорциум, който реализира Плана на България за изграждане на квантово-комуникационна мрежа, съвместно с Главна дирекция „Свързаност“ на Европейската комисия.

Екипът на Националния координатор Център КВАЗАР се ръководи от доцент Лъчезар Георгиев, а в него освен Института по роботика на БАН участват инженери и експерти от системния интегратор на 112 Ентерпрайз Комюникейшънс Груп, Електрон прогрес АД и Корект Консултинг Груп.

Специален гост на събитието беше професор Нели Косева- главен научен секретар на БАН и Ръководител на звеното за наблюдение и докладване по изпълнението на НПВУ-(СНД).

До 2025 година страната ни трябва да изгради квантово комуникационна мрежа между МВР, Министерство на отбраната и Министерство на транспорта, както и трасе до границата ни с Гърция, Кулата. Съгласно приетата през месец Март т.г. директива на ЕС IRIS II/2023 ,  до 2027 година се очаква всички държави членки на Европейски съюз да обединят националните си квантово комуникационни мрежи, с което да се гарантира киберсигурността на Общността.

By quasar