Категория: НОВИНИ

Кирил Гератлиев: Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност трябва да бъдат видими и да привлекат бизнеса

Замeстник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева и изпълнителният директор на ИА „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“…

Официално представяне на Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска- Квазар“

Проектът отваря нови хоризонти в сферата на националната сигурност и в борбата с киберпрестъпността. На 17.10.2018 г. в централната сграда…