Център КВАЗАР стартира обновяването и модернизацията на своите лаборатории

В началото на м. Март 2019 г. организациите-партньори в ЦК КВАЗАР започнаха работа по доскавка на специализираното оборудване на Центъра, с което е предвидено да бъде модернизирана неговата инфраструктура в…

Първата за 2019 г. работна среща на център КВАЗАР се проведе в Националния военен университет- Велико Търново

Експертите от Научния и Административния екипи на ЦК КВАЗАР се събраха на първата за тази година работна среща, която се проведе на 24. Януари на територията на НВУ „Васил Левски“…

Доц. Лъчезар Георгиев: Квантовата криптография гарантира безпрецедентна сигурност при предаване на информация

Интервю на доц. Лъчезар Георгиев за радио България: Системите на КВАЗАР не само ще гарантират успешно реаване на кризисни ситуации- те ще служат за прогнозиране и превенция. Доцент Георгиев, представете…

Официално представяне на Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска- Квазар“

Проектът отваря нови хоризонти в сферата на националната сигурност и в борбата с киберпрестъпността. На 17.10.2018 г. в централната сграда на Българската академия на науките, за първи път пред обществеността…