Официално представяне на Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска- Квазар“

Проектът отваря нови хоризонти в сферата на националната сигурност и в борбата с киберпрестъпността. На 17.10.2018 г. в централната сграда…