Изкуственият интелект се развива с всяка изминала година и може да се справя особено добре в тясноспециализирани задачи като играенето на шах, но все още не може да прави повече от едно нещо достатъчно качествено. Едно седемгодишно дете има много по-голям интелект от която и да е от днешните системи с изкуствен интелект например, пише CNBC.

Изследователите започнаха да показват, че има начини за ефективно адаптиране на методите за обучение на изкуствения интелект към променящата се среда и задачи, което води до повее стабилност, споделят учени от Центъра за компетентност КВАЗАР. Те вярват, че ще има повече промишлени и научни приложения на такива методи, които ще доведат до „забележителни скокове“ в напредъка.

Въпреки че изкуственият интелект трябва да извърви дълъг път, преди да бъде постигнато нещо, наподобяващо нивото на човешкия интелект, това не спира компании като Google, Facebook (Meta) и Amazon да инвестират милиарди долари в наемането на таланти в тази сфера, които потенциално могат да подобрят всичко – от търсачките до гласовите асистенти, така че да ги пригодят за т.нар. Метавселена.

Дълбокото учене е област на изкуствения интелект, която се опитва да имитира активността в словете неврони в мозъка, за да научи как да разпознава сложни модели в данните.

By quasar