На 26 октомври беше открит новоизградения СТЕМ Център на 134 СУ „Димчо Дебелянов“ в гр. София, който ще разполага с модерни училищни кабинети и високотехнологично Мейкърспейс студио, оборудвано с най-новите обучителни технологии в сферата на креативните индустрии. Центърът е изграден с финансиране от Министерство на науката и образованието и ще носи името на д-р Емил Кало,  дългогодишен председател в България на Международната еврейска организация ORT.

Една от основните задачи на СТЕМ центъра ще бъде въвеждането на комбинация от иновативни учебни сценарии, реализирани чрез гъвкавите дигитални технологии и добри международни практики. Именно тук се включиха експертите на КВАЗАР, които разработиха за педагогическия състав на 134 СУ набор от интегрирани СТЕМ уроци, включващи модули като „Туроператор на бъдещето“, „Гид  с машина времето“, „Математическа и компютърна лингвистика в креативните индустрии“ и много др. По този начин учениците ще могат да усвоява знания в природните и инженерни науки по нов и изключително интересен за тях начин- чрез експерименти, интерактивни упражнения и проектно-базирано обучение. Екипът на Център за компетентност КВАЗАР ще осъществи също така връзката на училището с различни университети, научни организации и експерти от дигиталната индустрия, които ще насърчат децата, обучаващи се в STEM Центъра да изберат в бъдеще специалности с инженерна, математическа и технологична насоченост.

Сред официалните гости на събитието бяха г-жа Ваня Кастрева, началник на Регионално управление на образованието гр. София, г-жа Наталия Михалевска- Директор на Дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, посланика на Израел, г-н Йорам Елрон, както и г-жа Весела Палдъмова- директор на 134 СУ „Димчо Дебелянов.

Екипът на КВАЗР беше представен от доц. Август Иванов, директор на Института по роботика при БАН и доц. Климент Найденов- декан на Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Общата стойност на СТЕМ Центъра е в размер на 256 000 лева, от които 230 400 лв. са осигурени от МОН, а останалите средства са финансирани от Бизнес-партньора по проекта, дружество Корект Консултинг Груп ООД.

By quasar