Искрен Кандов е на 33 години от Габрово, завършил е магистратура по специалност „Електроника“ в Технически университет – Габрово, предстои му да защити и докторантура, като насоката е сензорни мрежи, комуникации и устройства, които управляват тези мрежи и събират информацията от тях.

Понастоящем той е изследовател в Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (Quasar) изграден по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж. Голяма част от времето си той посвещава на професионалните си разработки – тяхното свързване към интернет и тяхната защита.

Значението на електрониката за магистър Кандов не е било трудно да избере тъкмо тази специалност. Защото електрониката е може би най-важното нещо, движещо нашия свят, като се започне от телефони, компютри, смарт часовниците и въобще навсякъде около нас в ежедневието ни. Тази област винаги може да се развива и никога няма да остарее, така че освен като чисти ползватели е хубаво да знаем и как работи.

В лабораторията в неговата част от изследователския център на университета се изпитват и тестват електронни устройства. Тя разполага с машини за тестване на температурна и влажна устойчивост на електронните устройства, както и със “стрес тест” машина, или машина за ускоряване на стареенето на елементите, с която може да се провери колко време биха могли да бъдат годни отделните компоненти.

Целта е в най-скоро време лабораторията да бъде сертифицирана за да може да извършва такива тестове на устройства, разработвани както от ТУ-Габрово така и от други фирми, които да идват тук за да ги тестват, използвайки модерното ѝ оборудване.

Нещо за което обикновено много малко хора се замислят е, че електрониката на практика е абсолютно навсякъде около нас и ние имаме досег с нея средно по около 10 часа на ден.

By quasar