Мирослав Цветков е професор по радионавигация и радиолокация във Висшето военноморско училище. Заедно с това той ръководи и работен пакет №3 в Центъра за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (Quasar) изграден по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Поради липсата на свободно време се старае да прекарва всеки един свободен момент със семейството си.

Освен ръководната му функция в центъра за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (Quasar) изграден по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, неговата задача е да осигурява данни за различните райони в нашата държава, както на земята така и в морето, от космически базирани системи за наблюдение. Основно екипът му използва системата Коперник и данните от сателитите Сентинел на Европейската космическа агенция (ЕКА).

Неотдавна те завършват проект към ЕКА, по който разработват софтуер за обработване на този тип данни. На този етап те интегрират данните в платформата и средата на Центъра за компетентност Квазар. Допълнително в центъра те развръщат една система за контрол на физиологичното състояние на участниците в някакъв инцидент или криза. Например инсталиране на система за контрол и проследяване на състоянието на пожарникар по време на акция. Тя може да измерва в реално време температура, ЕКГ и по радиоканал тези данни да се предават към оперативния център, където специален софтуер следи за изменения в тези параметри.

Допълнително те работят и за създаването на система за позициониране в района на даденото произшествие. Като системата, разработвана по линия на центъра е предназначена да работи и в тренировъчен и в оперативен режим.

Повече можете да прочетете в списание „БГ Наука“

By quasar