Доц. д-р Недко Димитров е капитан първи ранг във Висшето военнорско училище във Варна и Декан на Навигационния факултет. Неговото поле на изява е в областта на националната сигурност, като дълги години е работил в областта на защитата на критичната инфраструктура, която е и темата на неговата дисертация.

Той участва в екипа за управление на Центъра за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (Quasar) изграден по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ като експерт по технически науки, още от самото му начало, започнало преди повече от три години. Екипът му има ясна визия за това какво предстои по проекта през останалите две години и какво още трябва да се направи по него.

Според доц. д-р Димитров оценката за риска се явява един от основните моменти при изграждането на системите за сигурност и при оценка на тяхната ефективност. Ето защо създаването на методика за оценка на риска е добро начало.

Очаквайте повече в списание „Наука.БГ“

By quasar