Момчил Куртев е докторант в Института по роботика на БАН и е част от екипа на Центъра за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска „КВАЗАР“. Подпомага лабораториите със събиране на видео и телеметрични данни от летателните апарати, анализирането им, създаването на различни видове модели – двуизмерни и триизмерни.

Към момента се занимава с една вградена бордова система за безпилотни летателни апарати, която цели опознаване на различни видове обекти.

Завършил е СПГЕ „Джон Атанасов“, училище с компютърна насоченост и електроника, впоследствие учи 5 години в Шотландия, където завършва бакалавър по Икономика и международни отношения и магистър по Риск мениджмънт – финансов и кредитен. След завръщането си в България решава да направи и една докторантура, свързана с машинно самообучение.

Очаквайте повече интересни факти за дейността на Момчил в списание „Българска Наука“

By quasar