Квантовите компютри и квантовият интернет някой ден може би ще помогнат на света да се справи с някои гигантски проблеми. Сега светът е стъпка по-близо до тази реалност благодарение на квантовата комуникация.

Учени от Центъра за компетентност Квазар също работят за внедряването на квантови компютри, при които информацията се кодира в квантови битове (или кюбити), които могат да бъдат или единица, или нула, или едновременно и двете. Това драстично би разширило потенциалната им изчислителна мощ. А това пък означава, че те могат да се справят с проблеми извън обхвата на обикновените компютри.

При квантовите изчисления кюбитите са чувствителни към смущения от околната среда. Малки колебания в температурата или вибрации заплашват да разбъркат данните. Това затруднява предаването на квантова информация на големи разстояния. Ето защо е важно да бъдат използвани така наречените оптични влакна. Ключът е нова техника за стабилизиране чрез „двойна лента“, която световни учени разработват. При тази технология се изпращат два оптични референтни сигнала заедно със самите кюбити, кодирани като фазово забавяне на слаб оптичен импулс, споделят от Център Квазар.

By quasar