Кризата с коронавируса показа убедително, че изкуственият интелект няма алтернатива в бъдещото развитие на всеки и на всички – на цялата цивилизация, която се променя по необратим начин.
Достатъчно добър пример за това бе създаденият робот за дезинфекция срещу К19 от учените от Института по Роботика и Центъра за компетентност КВАЗАР.

Изкуственият интелект отдавна вече не просто е влязъл в нашето всекидневие, където ще заема все по-важно място. Дали това ще бъде началото на нова цивилизация на Земята, дали човекът за първи път ще загуби господството си върху света, дали това е опасност, дали е възможност, или пък е и двете едновременно за всеки и за всички нас!?

By quasar