Учените от Института по Роботика при БАН и Центъра за компетентност Квазар взеха активно участие  по време на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „Хемус 2020” в гр. Пловдив.

Събитието предлага уникални възможности за съчетаване на интересите на националните институции, въоръжените сили, българската отбранителна индустрия, европейските и международните производители и потребители, научните институции и академичната общност. 


На специално изграден щанд бяха показани безпилотни летателни апарати, които посетителите на изложението имаха възможността да видят отблизо.

Гостите на „Хемус 2020” проявиха интерес и към различните видове иновативни продукти –  роботи и автономни самообучаващи се системи, които създават българските учени от Националната лаборатория по Роботика и изкуствен интелект и Центъра за компетентност Квазар.

By quasar