Началникът на Националния военен университет „Васил Левски“ полковник Иван Маламов подписа приемо-предавателен протокол по проекта: “Изграждане и развитие на Център за компетентност “Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска” (Quasar)”, в който университетът участва. Целта на проекта е създаване на Център за компетентност в областта на информационните и комуникационните технологии и тяхното пряко приложение за защита на критичната инфраструктура.
Обучаеми от Военния университет направиха демонстрации с тренажорите.

By quasar