През 2020 година страната ни ще се присъедини към Декларацията за сътрудничество между страните членки на Европейския съюз, които ще изграждат съвместно интегрирана квантова комуникационна инфраструктура в Европа (EuroQCI)

С решение на Министерството на науката и образованието Център за компетентност КВАЗАР беше избран да представлява България в инициативата за сътрудничество между страните членки на Европейския съюз, които ще работят съвместно върху начините за изграждане на интегрирана сигурна квантова комуникационна инфраструктура в Европа (EuroQCI).

Инициативата за включването на България в Европейската мрежа EuroQCI стартира през м. Декември 2019 г.,след проведената Национална конференция по Квантова комуникация, в която участваха водещи български и международни учени.

Форумът даде възможност за провеждане на широка дискусия и обмяна на опит по редица теми и актуални въпроси, свързани с развитието на квантовата комуникация. Представителите на научната общност и на Министерството на науката и образованието се обединиха върху темата за значимостта от разработването и внедряването на конкретни решения в сферата на квантовите технологии.

„Присъединяването на България в Европейската мрежа EuroQCI ще позволи на страната ни да изгради и надстрои своята комуникационна инфраструктура и информационни услуги до квантово ниво чрез внедряване на квантови технологии за споделяне на секретни ключове в съществуващата национална система за киберсигурност“- посочи научният ръководител на Център КВАЗАР доц. Лъчезар Георгиев. „По този начин ще бъде увеличен фокусът върху нарастващата нужда от сигурност в публичния сектор, търсейки в същото време пътища за откриване на достъп до тази инфраструктура от страна на бизнеса и на индустрията“- добави още той.

В допълнение, включването на страната ни в Европейската мрежа EuroQCI ще предостави на България уникалната възможност за използване на квантови технологии през Европейски сателити – нещо, което би било непосилно за страната ни без участието в тази мрежа.

Следващи стъпки:

До момента декларацията QCI е подписана от деветнадесет държави членки на ЕС. Всички те ще работят както заедно, така и с Европейската комисията, за да подготвят преди края на 2020 г., „План за действие“, чрез който да бъдат проучени ползите и начините на изграждането на квантово подсигурена комуникационна инфраструктурата. Това ще даде възможност за определяне на технологичните изисквания при разработване и внедряване на тази инфраструктура в целия Европейски съюз, както и необходимото за целта финансиране. Планът ще се съсредоточи също така и върху по-нататъшното развитие на висококачествени, конкурентни европейски квантови технологии в киберсигурността и тяхното интегриране в единна инфраструктура, която да надгради цифровата автономия в Европа.

Информация: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news

Средствата за изграждането на ЦК КВАЗАР са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, посредством ОП НОИР 2014-2020.

By quasar