На 09.01.2020 г. в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН, се проведе първа среща на Научната общност, в рамките на организирания от Център за компетентност КВАЗАР „Постоянно действащ семинар по квантова комуникация“. Първа тема на семинара беше „Coherent One-Way Protocol- принцип на работа на платформата Clavis 3“ на швейцарската компания ID Quantique, която вече е доставена в лабораториите на ЦК “КВАЗАР”.

Събитието протече при изключително висок интерес, в него се включиха над 30 участника от различни научни организации и институти на БАН, в това число водещи учени от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика, Института по математика и информатика, Института по физика на твърдото тяло, Института по астрономия, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и др.

By quasar