КВАЗАР е първият български център за компетентност, посетен от Европейския комисар по Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж

Днес, 03.02.2020 г., в Института по роботика на БАН се проведе работна среща между Европейския комисар г-жа Мария Габриел и учените на Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“-КВАЗАР.

Екипът на центъра, ръководен от акад. Чавдар Руменин и доц. Лъчезар Георгиев запозна Комисаря с научно-изследователска дейност на КВАЗАР, както и с новоизградения лабораторен комплекс, оборудван с най-висок клас специализирано оборудване, закупени със средства от Европейския фонд за регионално развитие, с помощта на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.

Сред основните акценти в срещата бяха участието на България в европейската инициатива Euro QCI и свързаните с това предизвикателства.

„Квантовите технологии заемат все по-централно място в цифровия свят, в който живеем. Гордея се, че България също има голям принос в развитието им и чрез Центъра за компетентност КВАЗАР“-заяви комисар Мария Габриел.  „Благодаря на целия екип на центъра за гостоприемството и интересната дискусия, за невероятния труд и знания, които са вложили в изпълнението на проекта. Научно-изследователската дейност на КВАЗАР ще доведе до създаването на нови технологии на международно ниво. Поздравявам екипа за избирането на центъра да представлява България в Европейската мрежа Euro QCI с цел да се изгради съвместно интегрирана квантова комуникационна инфраструктура в Европа.“-допълни още тя.

Екипите на Европейския комисар и учените от КВАЗАР се обединиха около необходимостта от комплексни мерки за опазването на критичната инфраструктура, каквато е една от водещите функции на центъра.

Като друг много важен аспект в срещата беше очертана нуждата науката да влезе в училищата.„Няма как да привлечем младите хора към науката, ако те не срещнат очи в очи учените ни, които да им покажат и разкажат за ползите от науката в реалния живот. Утре стартираме дискусията за Европейското изследователско пространство, а през септември ще представим следващите стъпки за изграждането на Европейското пространство на образование. Разчитам на българските учени да си сътрудничим и да споделяме идеи как да приближим науката и образованието, в какво да инвестираме в следващия програмен период, за да може вложените средства да носят най-високи резултати.“- обяви г-жа Габриел.

На срещата присъстваха редица изтъкнати български учени и ръководители на водещи български научни организации, сред които Акад. Юлиан Ревалски-председател на БАН, проф. Анастас Герджиков-ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, акад. Стефан Воденичаров, полк. Иван Маламов- ръководител на Националния военен университет „Васил Левски“ и др.

Сред официалните гости на събитието бяха и представители на Министерството на науката и образованието д-р Милена Дамянова, както и изпълнителния директор и Ръководител на Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж г-н Кирил Гератлиев.

By quasar